Aan de Westvlaamse kust ligt de super gezellige badplaats Oostende. Haar eerste sporen beginnen al in de 8e eeuw en in de tijden nadien heeft de stad en haar omgeving veel meegemaakt. Het speelde een belangrijke rol in de vele oorlogen die in de Middeleeuwen in deze contreien woedden, maar kwam nooit zo goed tot bloei als nabijgelegen havensteden.
Tegenwoordig een drukbezochte badplaats met supergezellige straatjes rondom het oude Mercator dok.